Tokyo Theater, Athens

Location: Athens

Architect: Virginia Kavraki

Client: Virginia Kavraki

Year: 2017