Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Location: Πάτρα

Architect: Bobotis+Bobotis Architects

Client: Bobotis+Bobotis Architects

Year: 2020