Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας

Location: Athens

Architect: Ερνέστος Τσίλλερ

Client: Εθνικό Θέατρο της Ελλάδος

Year: 2021