Ella

Location: Athens

Architect: Maria Ghiata Architects & Kiki Kelesidou

Year: 2023