Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών – Μουσείο Ακρόπολης

Location: Αθήνα

Client: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Year: 2017